Årbogsregisteret er på vej

I forbindelse med flytningen af Historisk Samfund for Ribe Amts hjemmeside er årbogsregistret under udarbejdelse. Det vil snarest muligt være online igen.