Danmarks ældste amtshistoriske samfund
Stiftsamtmand Stemann. Samfundets første formand.

Historie

Historisk Samfund for Ribe Amt blev stiftet i 1902. Blandt initiativtagerne var højskoleforstander Ludvig Schrøder på Askov Højskole.
Den første bestyrelse bestod af:
• Stiftamtmand G. Stemann, Ribe, formand.
• Højskoleforstander Ludvig Schrøder, Askov, næstformand.
• Højskolelærer Poul Bjerge, Askov, kasserer og       sekretær.
• Konsul Breinholt, Esbjerg.
• Overlærer J. Olsen, Varde.
• Provst J. Nissen, Brørup.
• Pastor J. Richter, Vejen.

Historisk Samfund for Ribe Amt blev banebryder for oprettelsen af amtshistoriske foreninger i hele Danmark.

Virke

Historisk Samfund for Ribe Amt har i de følgende 100 år taget en række initiativer til at undersøge, udforske og formidle lokalhistorien i Ribe Amt.
I de første mange år var Historisk Samfund den eneste historiske institution i Ribe Amt med undtagelse af Den Antikvarisk Samling i Ribe, hvorfor foreningen udførte en lang række forsknings- , undersøgelses- og formidlingsopgaver. Heraf er en del senere blevet videreført af museerne og de lokalhistoriske arkiver i amtet.

Formidling

Lige fra begyndelsen i 1902 var det magtpåliggende, at den viden som forskning og undersøgelser bragte for dagen tillige med overleveringsstof, erindringer m.m. skulle formidles ud til en bred kreds – til Historisk Samfunds medlemmer.
Hjørnestenen blev Fra Ribe Amt – Historisk Samfunds årbog, som nu er udkommet hvert år gennem mere end 100 år. I årbøgerne findes historiske oplysninger fra selv den fjerneste krog i Ribe Amt, emner om arkæologi, hedeopdyrkning, skibsfart, landbrug, købstæder, politiske forhold - for blot at nævne nogle få emner.
Historisk Samfund har også hjulpet slægtshistorikere og andre historisk interesserede ved at arrangere kursus i læsning af gotisk skrift rundt i det daværende Ribe Amt.

Fredninger

Historisk Samfund for Ribe Amt har taget initiativer til følgende fredninger af forskellig art.

Fredninger
 • Gamle vejspor, Alslev Sogn.
 • Gamle vejspor, Varde Plantage.
 • Skt. Folmers Kilde, Alskev Sogn.
 • “Æ grå sten”, Alslev Sogn.
 • Naturfrening af Kvie Sø, Ansager Sogn.
 • Naturfredning af Gammeltoft Hede, Henne Sogn.

Mindesten

Tiden efter folkestyrets indførelse blev mindestenenes periode. Også historisk Samfund for Ribe Amt var med til at markere historiske steder og betydningsfulde personer.   

Efter kommunesammenlægningen i 1970 tog Historisk Samfund initiativ til, at de nye kommuner fremover varetog forpligtelsen for disse mindesmærker. 

Mindesten rejst på initiativ af Historisk Samfund for Ribe Amt:
 • Skodborghus ved Kongeåen (1932).
 • Malthøj i Bjøvlund Plantage ved Holsted (1934).
 • Folkemindeforskeren, pastor H. F. Feilberg, Darum (1939).
 • Skads Herreds tingsted (1942).
 • Findestedet for lurerne i Maltbæk Mose (1943).
 • Dr. phil. Oluf Nielsen, Endrupholm (1943).
 • Lærer P. J. Nielsen, Darum (1950).
 • Højskolelærer Poul Bjerge, Ølgod (1953).
 • Skt. Folmers kilde, Alslev (1959).
 • Lokalhistorisk forfatter Tobias Tobiassen Kragelund, Hunderup (1965).
 • Forfatter Salomon Frifelt, Hejbøl Knap ved Ølgod (1974).