Medlemsskab af Historisk Samfund for Ribe Amt

Udgivelser

Gennem dit medlemsskab støtter du udgivelser af lokalhistorisk litteratur.

Årbog

Hvert år udgiver Historisk Samfund for Ribe Amt årbogen Fra Ribe Amt med spændende artikler og fortællinger om lokalhistorien. Medlemmer modtager bogen gratis.

Aktiviteter

I løbet af året arrangerer Historisk Samfund en række aktiviteter for sine medlemmer. Det er bl.a. foredrag, ture, rundvisninger og besøg på interessante museer og virksomheder.

Bliv medlem

Det koster 200 kr. om året at være medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt.
For kontingentet modtager man årbogen ‘Fra Ribe Amt’ samt indbydelser til foreningens aktiviteter m.m.Tilmeld dig via knappen herunder. Oplys venligst navn, adresse og e-mail, hvorefter du vil modtage en bekræftelse på dit medlemsskab.

Medlemsskab af Historisk Samfund for Ribe Amt
  • Fællesskab om historien
  • Modtagelse af årbogen Fra Ribe Amt
  • Spændende årsprogram
  • Rabat på foreningens øvrige udgivelser